LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU ACB TÂN THUẬN VÀ HẠ TẦNG PRIVATE CLOUD
Sau 10 tháng nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của đội kỹ thuật FPT Telecom và Ngân hàng ACB, sáng ngày 10/10/2022 vừa qua, Trung tâm dữ liệu ACB Tân Thuận và Hạ tầng Private Cloud được khai trương thành công tốt đẹp.
Buổi lễ khai trương có sự góp mặt của lãnh đạo cấp cao từ Ngân hàng ACB và FPT Telecom: Ông Phí Ngọc Anh – Giám đốc Công nghệ thông tin của Ngân hàng ACB, Ông Bùi Tấn Tài – Phó tổng giám đốc kiêm phụ trách khối công nghệ thông tin, Ông Đặng Phú Vinh – Phó tổng giám đốc kiêm phụ trách khối quản trị hành chính, Ông Vũ Anh Tú – Giám đốc Công nghệ FPT, và Ông Trần Hải Dương – Tổng giám đốc FTI.
Sau 10 tháng nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của đội kỹ thuật FPT Telecom và Ngân hàng ACB, sáng ngày 10/10/2022 vừa qua, Trung tâm dữ liệu ACB Tân Thuận và Hạ tầng Private Cloud được khai trương thành công tốt đẹp.
Buổi lễ khai trương có sự góp mặt của lãnh đạo cấp cao từ Ngân hàng ACB và FPT Telecom: Ông Phí Ngọc Anh – Giám đốc Công nghệ thông tin của Ngân hàng ACB, Ông Bùi Tấn Tài – Phó tổng giám đốc kiêm phụ trách khối công nghệ thông tin, Ông Đặng Phú Vinh – Phó tổng giám đốc kiêm phụ trách khối quản trị hành chính, Ông Vũ Anh Tú – Giám đốc Công nghệ FPT, và Ông Trần Hải Dương – Tổng giám đốc FTI.

Xem thêm