Tính năng hệ thống

Lời Chào Tự Động Nhiều Lớp (IVR)

Thoại Hội Nghị

Định tuyến cuộc gọi theo ngày

Định tuyến cuộc gọi theo năm

Hộp thư thoại

Định tuyến cuộc gọi theo danh sách

Định tuyến đổ chuông tuần tự

Quản lý cước theo thời gian thực

Chuyển cuộc gọi, nhận cuộc goi, cuộc gọi chờ

Chuyển cuộc gọi giữa các thiết bị

Ứng dụng Desktop anCall

Ghi âm cuộc gọi

Blacklist, Whitelist

Phân quyền cuộc gọi

Tính năng cấu hình tự động

Tính năng hạn mức cước

Click to Call

Truyền thông hợp nhất

 • Secure Messaging

  Tin nhắn được bảo mật

 • Secure Video Conference

  Cuộc gọi hội nghị bảo mật

 • Web Click to Call

  Chạy được trên đa nền bản Website, trên Windows và IOS.

 • UC Desktop Client

  Có thể chạy trên 2 nền tảng ứng dụng cả IOS và Android

Tích Hợp Đa Kênh

 • Voice PSTN

  Thoại PSTN

 • SMS

  Tích hợp tin nhắn Brandname của Doanh nghiệp. giúp doanh nghiệp quản lý và gửi tin theo đúng các temp đã được đăng ký.

 • Email

  Kết nối Email của doanh nghiệp cho phép nhận và gửi mail trực tiếp với khách hàng.

 • Website

  Tạo kênh liên lạc ( chat , Voip) trên Website doanh nghiệp.

 • Website - Co-browsing

  Cho phép người dùng tương tác chia sẻ màn hình

 • Social channels

  Kết nối chat với khách hàng qua đa nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Whatsapp...

Tính năng hệ thống nâng cao

 • Visual IVR Designer

  Không chỉ là IVR cầu hình lời chào thông thường trên tổng đài, mà OnCallCX còn phép thiết kế giao diện hình ảnh và hình ảnh động để hiển thị màn hình di động cho phép người dùng tương tác với IVR.

 • Screen & Call Recording

  Cho phép ghi âm và ghi màn hình cuộc gọi từ Tổng đài viên.

 • Queuing & Call Handling

  Phân phối cuộc gọi và điều tiết hàng chờ thông minh.

 • Wallboard

  Bảng giám sát thời gian thực, tổng quan giúp phục vụ cho việc quản lý và giám sát trạng thái và hoạt động một cách chính xác và liên tục.

Quản lý Call Center

 • Add/Remove Agents

  Quản lý tổng đài viên, cho phép Tạo/ Xóa các Account của các Tổng đài viên.

 • Asign Communication Channel to Agents

  Phân bổ, chỉ định các kênh tương tác, liên lạc cho các Tổng đài viên.

 • Define Skillset for Agent

  Phân loại bộ kỹ năng cho từng Tổng đài viên.

Quản lý CRM

 • Multiple Customer Management Templates

  Giao diện quản lý khách hàng đa dạng. Cho phép người dùng tùy chọn mẫu quản lý khách hàng.

 • Display Customer Information for Imcoming Calls

  Tự động Popup thông tin khách hàng khi gọi đến, giúp Tổng đài viên dễ dàng nắm bắt thông tin khách hàng.

 • Search Functionality

  Tìm kiếm thông minh, tùy chỉnh các trường tìm kiếm và lọc nội dung tìm kiếm.

 • Import/Export Customer Contact Data to System

  Nhập /Xuất thông tin của khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Quản lý Ticket

 • Multiple Ticketing Templates

  Giao diện Ticket đa dạng.

 • Create, Edit Tickets

  Cho phép Tổng đài viên tạo mới, chỉnh sửa, xóa Ticket

 • Search Functionality

  Chức năng tìm kiếm thông minh, cho phép tìm kiếm và lọc Ticket theo trường dữ liệu.

 • Ticket Assignment to Agent with Notifications

  Cho phép quản lý, chỉ định Ticket cần xử lý cho tổng đài viên. Ticket được chỉ định sẽ được thông báo đến Agent được chỉ định xử lý.

Quản lý Knowledge Base

 • Create, Edit Knowledge Base

  Tạo và chỉnh sửa Knowledge

 • Search Functionality

  Khả năng tìm kiếm Data đã lưu theo trường Filter.

 • Create Article Number for Knowledge Base Items

  Quản trị Knowledge Base, cho phép tạo số cho từng bài viết của Knowled, thuận tiện cho việc quản trị và sử dụng sau này.

 • Import/Export Knowledge Base

  Nhập/Xuất dữ liệu Knowledge.

Định tuyến

 • Based on Customer Types

  Định tuyến phân loại khách hàng dựa trên mức độ quan trọng của khách hàng.

 • Based on Agent's Skillset

  Định tuyến cuộc gọi, Ticket theo khả năng Skillset của tổng đài viên, nhằm đáp ứng và phù hợp khả năng của từng Tổng đài viên.

 • Based on Timebased

  Định tuyến theo thời gian trong ngày, theo giờ làm việc của doanh nghiệp.

 • Search Functionality

  Ưu tiên định tuyến luồng xử lý đến các Tổng đài viên đang rỗi.

Ứng dụng

 • Sử dụng đa nền tảng

  Ứng dụng Web trên trình duyệt Chrome, Firefox, Edge...

 • Độ ổn định cao

  Kết nối ổn định trên các nền tảng ứng dụng web.

Tính năng giám sát

 • Agent Management

  Quản lý, quan sát hoạt động của Tổng đài viên một cách Realtime.

 • Call Whisper, Call Barge-in, and Call Monitoring

  Cho phép người quản lý nghe giám sát, nghe xen và nhắc thầm cho các Tổng đài, hỗ trợ kịp thời giúp Tổng đài xử lý các vấn đề, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng.

 • Multiple Wallboard Templates

  hỗ trợ đa dạng nhiều Wallboard giúp việc cấp quản trị nắm thông tin một cách đơn giản và trực quan nhất. thông tin được cập nhật Realtime.

 • Create Campaign

  Tạo/giám sát chiến dịch.

Quản lý Chiến dịch

 • Voice Campaign Supporting Preview Dialler, Progressive Dialler

  Tạo và quản lý chiến dịch thoại hỗ trợ Preview Dialler và Progressive Dialler

 • SMS Campaign

  Tạo và quản lý chiến dịch SMS, chủ động trong việc quản lý mẫu tin được gửi, và giám sát, báo cáo.

 • Email Campaign

  Tạo và quản lý chiến lược qua Email tới khách.

 • Zalo Outbound Message Campaign

  Tạo và quản lý chiến dịch ZNS, chủ động trong việc quản lý tin được gửi, và giám sát, báo cáo.

Quản lý báo cáo

 • Inbound Statistic Report

  Quản lý được thông tin báo cáo thống kê tiếp nhận thông tin khách hàng.

 • Campaign Report

  Báo cáo thống kê số liệu từ Chiến Dịch đã triển khai, tạo tư liệu hoạch định các chiến dịch tiếp theo.

 • Ticketing Report

  Báo cáo thống kê Ticketing một cách tổng quan, nhằm giám sát và kiểm soát, và điều hướng luồng việc cho phù hợp.

 • SLA Statistic Report

  Báo cáo thống kê SLA

 • Agent Performance Report

  Báo cáo hiệu suất làm việc của các Tổng đài viên.